ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αδιατάρακτη κοπή μπετόν & χωματουργικές εργασίες
μέθοδοι κοπής


 

Προσφερόμενοι μέθοδοι κοπής:

 • Αδιατάρακτης διαμαντοκοπής
 • Αδιατάρακτης συρματοκοπής
 • Αδιατάρακτης αρμοκοπής
 • Αδιατάρακτης διάτρησης
 • Αδιατάρακτης καθαίρεσης ολόκληρων οροφών
 • Αδιατάρακτης υδραυλικής καθαίρεσης

 

Που εφαρμόζονται

 • Στην καθαίρεση μπαλκονιών, οροφών, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών, υποστυλωμάτων και θεμελιώσεων.
 • Σε εξωτερικά ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες, δώματα και αίθρια).
 • Σε εσωτερικά ανοίγματα (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια, καμινάδες, ανσανσέρ, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).

 

Τι προσφέρει

 • Ευκολία σε αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις-ανακαινίσεις, αλλαγές όψεων, μετατροπές, διορθώσεις κακοτεχνιών, εξυπηρέτηση στατικών επεμβάσεων.
 • Την πλήρη απουσία κραδασμών, δονήσεων και επιβάρυνσης του σκελετού της κατασκευής, ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, απουσία θορύβου και σκόνης, λείες τελικές επιφάνειες.